اين نوع کيسه (فيلتر) از جنس پارچه هاي نبافته خارجي وايراني با لايه مياني ساپورت دار جهت استحكام و مقاومت بيشتر كيسه فيلترنسبت به حرارت،اسيد،باز،سايش،پوسيدگي،رطوبت در گرماژg/m100 تا g/m²1000 و تحمل درجه حرارتي هاي مختلف از
 c°90 تا c°500 بوده که در کارخانجات فوق جهت جلوگيري از ورود گرد وغبار و گاز هاي سمي به محيط زيست استفاده ميگردد.
پارچه هاي نبافته از لحاظ نوع جنس به دسته هاي ذيل تقسيم ميشوند که از لحاظ قابليت نفوذ پذيري هوا ،ميزان مقاوت به حرارت موجود در محيط ، ميزان فشار و کشش در تار و پود و... با يکديگر متفاوت ميباشند.

1-پلي استر (Polyester)
2-فايبر گلس (Glass Fiber)
3-پلي پروپيلن (Polypropylene)
4-پي پي اس(PPS)
5-آراميد(Aramid)
6-نومکس (Nomex)
7-پي 84(P84)
8-پي 84 فايبر گلس (p84+glass fiber)
9-آنتي اس تاتيک (Anti-static)
10-پن (PAN) و...